รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,455 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 137,894 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,210 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 479 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 16 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 750 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 36,438 ราย)เสียชีวิตรวม 873 ราย(วันนี้มีรายงาน
  ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 41 ราย) รักษาหายป่วยแล้ว 91,765 ราย
  (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,571 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 45,256 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 1,960 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(975) ปริมณฑล (317) จังหวัดอื่น ๆ (668)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 16 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(4) นราธิวาส(1) ประจวบคีรีขันธ์(1) ชลบุรี(3) และ สระแก้ว(7)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศคูเวต 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศมัลดีฟส์ 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 7 ราย
 • จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 168.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 150 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.0)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,738 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 605,208 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 27 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 208,886 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 24.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 89.6
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 85 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 104 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,296 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 24 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 525,889 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 7,289 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 26,329 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 183 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,878 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 696 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 369 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 44 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม