รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,713 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 132,213 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,147 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 206 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 49 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,311 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 34,505 ราย)
  เสียชีวิตรวม 806 ราย(วันนี้มีรายงาน
  ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 30 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 86,100 ราย
  (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,565 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 45,307 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 2,664 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,033) ปริมณฑล (461) จังหวัดอื่น ๆ (1,170)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 49 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(6) กรุงเทพฯ(1) ชลบุรี(1) และสระแก้ว(41)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอินเดีย 6 ราย
 • จากประเทศเอธิโอเปีย 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 41 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 167.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 148.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 88.7)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,541 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 604,087 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 26.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 222,835 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 23.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 88.6
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 87 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 107 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,234 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 25 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 512,091 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 6,976 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 25,205 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 176 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,801 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 725 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 131 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 42 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม