รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,382 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 129,500 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,325 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 460 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,592 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 33,194 ราย)
  เสียชีวิตรวม 776 ราย(วันนี้มีรายงาน
  ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 17 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 84,535 ราย
  (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,131 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 44,189 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 3,377 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,054) ปริมณฑล (755) จังหวัดอื่น ๆ (1,568)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ ยะลา(4) และสระแก้ว(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
  🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 167 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 147.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 88.6)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,639 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 603,876 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 26.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 243,777 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 23.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 88.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 88 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 112 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,228 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 24 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 505,115 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 6,320 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 24,645 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 167 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,782 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 755 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 145 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 41 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม