รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,655 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 453,132 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,254 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 545 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,845 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุก
  อยู่ที่ 119,210 ราย)
  เสียชีวิตรวม 3,697 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 87 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 312,377 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,921 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 137,058 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 13,099 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,893) ปริมณฑล (2,839) จังหวัดอื่น ๆ (7,367)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(3) จันทบุรี(1) สระแก้ว(3) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ. (4)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 4 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 192.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 175.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.93)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 56,525 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 625,808 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,697 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 50 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 76 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 246,663 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,472 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 5,814 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 951,884 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,985 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 69,608 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,168 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,863 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1,684 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,357 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 370 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม