รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19ณ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19ณ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,481 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 123,066 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,644 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 951 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 12 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 874 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 31,120 ราย)
  เสียชีวิตรวม 735 ราย(วันนี้มีรายงาน
  ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 32 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 79,504 ราย
  (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,868 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 42,827 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 3,469 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,758) ปริมณฑล (1,049) จังหวัดอื่น ๆ (662)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่นนทบุรี(1) และสระแก้ว(11)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอียิปต์ 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 11 ราย
  🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 165.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 146.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 88.3)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,214 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 602,616 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 26 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 259,269 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 22.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 87.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 91 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 114 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,183 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 25 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 492,302 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 6,806 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 23,697 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 164 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,751 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 1,009 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 119 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 39 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม