รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,635 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 111,082 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,820 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 6,853 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 9 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 953 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 29,123 ราย)
  เสียชีวิตรวม 614 ราย(วันนี้มีรายงาน
  ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 25 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 67,200 ราย(60.50%)
  (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,397 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 43,268 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 9,626 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,704) ปริมณฑล (567) จังหวัดอื่น ๆ (4,355)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) สระแก้ว(2) นนทบุรี(2) สงขลา(1) และนราธิวาส(3)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
 • จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
 • จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 163.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 142 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.8)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,834 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 600,147 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 24.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 281,860 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 21 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 84.7
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 92 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 117 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,065 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 17 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,212 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 470,110 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,780 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 22,184 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 150 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,591 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 1,015 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 190 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 37 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม