รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,302 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 101,447 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,692 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 0 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 23 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 587 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 28,170 ราย)
  เสียชีวิตรวม 589 ราย(วันนี้มีรายงาน
  ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 24 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 65,803 ราย(64.86%)
  (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,136 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 35,055 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ2,279 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,218) ปริมณฑล (526) จังหวัดอื่น ๆ (535)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 23 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(3) สระแก้ว(13) นนทบุรี(3) ตาก(1) และนราธิวาส(3)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสวีเดน 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศออสเตรีย 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 14 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย
 • จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 163 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 141 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.7)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,642 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 599,863 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 24.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 310,822 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 20.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 84.2
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 92 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 117 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,059 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,212 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 466,330 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 4,140 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 21,834 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 147 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,570 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 1,013 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 169 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 36 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม