รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 256

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,919 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 86,924 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,318 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 17 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 584 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 24,983 ราย)
  เสียชีวิตรวม 452 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 31 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 57,037 ราย(65.62%)
  (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,829 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,435 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 1,902 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(855) ปริมณฑล (426) จังหวัดอื่น ๆ (621)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) สระแก้ว(3) สมุทรปราการ(6) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(7)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอินเดีย 11 ราย
 • จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
 • จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
 • จากประเทศแอฟริกา 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 159 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 137 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.0)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,152 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 596,179 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 22.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 329,517 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 19 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 82.7
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 120 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,963 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,210 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 444,484 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,807 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 19,743 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 126 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,327 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 1,088 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 129 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม