รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,419 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 81,274 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,890 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 10 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 519 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 23,686 ราย)
  เสียชีวิตรวม 382 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 19 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 51,419 ราย(63.27%)
  (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,247 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,473 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ2,409 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,112) ปริมณฑล (529) จังหวัดอื่น ๆ (768)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(3) ชลบุรี(1) นนทบุรี(1) สมุทรปราการ(2) สระแก้ว(1) ตาก(1) และ รอประสาน รพ. (1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
 • จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
 • จากประเทศอังกฤษ 1 ราย
 • จากประเทศคูเวต 1 ราย
 • จากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย
 • จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 3 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 157.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 134.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.7)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 49,491 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 594,911 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 21.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 401,326 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 17.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.8
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 121 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,903 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 12 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,210 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 432,425 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 4,498 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 18,179 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 114 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,205 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 1,083 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 47 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม