รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,911 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 76,811 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,749 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 7 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศ เข้าประเทศทางช่องทางธรรมชาติ 2 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 153 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 22,947 ราย)
  เสียชีวิตรวม 336 ราย(วันนี้มีรายงาน
  ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 18 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 46,795 ราย(60.92%)
  (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,435 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,680 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 1,902 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(739) ปริมณฑล (559) จังหวัดอื่น ๆ (604)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) นนทบุรี(3) สมุทรปราการ(1) นราธิวาส(1) และ ชลบุรี (1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • จากประเทศบราซิล 1 ราย
 • จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศอิหร่าน 2 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 155.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 133 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.5)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 46,129 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 593,148 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 21 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 412,618 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 17 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.9
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 123 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,874 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 12 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,210 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 424,376 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,744 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 16,971 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 110 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,072 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 973 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 26 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม