รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,112 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 74,900 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,955 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 152 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 22,794 ราย)
  เสียชีวิตรวม 318 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 44,360 ราย(59.23%)
  (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,886 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 30,222 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 2,107 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(789) ปริมณฑล (587) จังหวัดอื่น ๆ (731)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) นนทบุรี(2) และ ชลบุรี (1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศเนปาล 1 ราย
 • จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศอิรัก 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 154.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 132 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.5)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,354 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 592,409 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 20.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 382,691 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 16.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.9
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 125 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,858 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 17 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,209 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 420,632 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,120 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 16,299 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 107 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,026 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 966 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม