รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,763 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 72,788 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,519 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 9 ราย
  -เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศ เข้าประเทศทางช่องทางธรรมชาติ จำนวน 4 ราย
  -เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 231 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 22,642 ราย)

  เสียชีวิตรวม 303 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 27 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 42,474 ราย(58.35%)
  (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,490 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 30,011 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 1,750 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(562) ปริมณฑล (499) จังหวัดอื่น ๆ (689)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(4) นนทบุรี(2) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ. (3)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศไนจีเรีย 1 ราย
 • จากประเทศอียิปต์ 3 ราย
 • จากประเทศอิตาลี 1 ราย
 • จากประเทศปากีสถาน 2 ราย
 • จากประเทศซูดาน 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 154 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 131.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.3)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,767 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 591,514 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 20 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 355,828 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 16.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.8
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 126 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,842 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 17 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,209 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 417,512 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 2,500 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 15,361 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 106 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 966 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 906 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม