รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,630 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 85,005 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,321 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 8 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 301 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 24,399 ราย)
  เสียชีวิตรวม 421 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 22 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 55,208 ราย(64.95%)
  (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,603 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,376 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ1,622 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(565) ปริมณฑล (435) จังหวัดอื่น ๆ (622)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(4) และ ชลบุรี(4)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศโครเอเชีย 1 ราย
 • จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
 • จากประเทศตุรกี 1 ราย
 • จากประเทศบาห์เรน 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 158.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 136 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.9)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,200 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 595,812 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 22.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 366,499 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 18.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 82.3
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 120 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,947 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 15 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,210 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 440,677 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,733 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 19,237 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 120 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,302 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 1,069 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 102 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม