รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดี 14 มกราคม 2564

ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 11,262 ราย (เพิ่มขึ้น 271 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 78 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ไม่เข้าState quarantineเพิ่มขึ้น 1 ราย มาจากประเทศมาเลเซีย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 11 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 181 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 3,187 ราย)

เสียชีวิตรวม 69 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 7,660 ราย (68.02%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 717 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 3,533 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
78 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพมหานคร(14) สมุทรปราการ(5) ชลบุรี(5) ระยอง(8) นครราชสีมา(1) นนทบุรี(2) ปทุมธานี(1) สมุทรสาคร(36) สิงห์บุรี(1) อ่างทอง(5)

โดยขณะนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19
ตามจังหวัดที่มีการรักษาในไทยตั้งแต่
18ธค.63-14มค.64มีจำนวน60จังหวัด

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(8) และชลบุรี(3)มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศปากีสถาน 2 ราย
 • จากประเทศฮังการี 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศแคนาดา 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
 • จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย 🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 92.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 1.98 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 66 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ71.5)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 236,462 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 393,928ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,015ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 128 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 132,260ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 583ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,902ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 144,518 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 2,985 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 398 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 รายโดยกำลังรักษาอยู่ 1 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม