รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 7,379 ราย(เพิ่มขึ้น 216 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศโดยเพิ่มขึ้น 182 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น
2 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวโดยการคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 32 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมที่เป็นแรงงานต่างด้าวอยู่ที่ 1,440 ราย)
เสียชีวิตรวม 64 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 คน)
รักษาหายป่วยแล้ว 4,299 ราย (58.26%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 26 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 3,016 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในส่วนที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 182 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพมหานคร(18) ชัยนาท(1) ราชบุรี(1) พระนครศรีอยุธยา(1) ปทุมธานี(2) นครปฐม(2)
สุพรรณบุรี(1) อ่างทอง(2)
อยู่ระหว่างการสอบสวน(154)
โดยขณะนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19
ตามจังหวัดที่มีการรักษาในไทย
ตั้งแต่ 18ธค.63-2มค.64 มีจำนวน
53 จังหวัด
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพมหานคร (2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย สถานการณ์โลกในวันนี้
 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 84.3 ล้านราย “โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 1.83 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 59.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ70.7)
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,080 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 9.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 136 ของโลกและยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 149 ของโลก
  สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 125,042 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 642 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,697 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 115,078 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 2,068 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 378 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย
  ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม