รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 9,636 ราย(เพิ่มขึ้น 305ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 193 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศไม่เข้า State quarantine 1 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 2 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวโดยการคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 109 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็นแรงงานต่างด้าวที่ 2,684 ราย)
เสียชีวิตรวม 67 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 คน)
รักษาหายป่วยแล้ว 4,521 ราย (46.92%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 103 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 5,048 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 193 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(40) กรุงเทพมหานคร(47) พระนครศรีอยุธยา(3) สุพรรณบุรี(1) อ่างทอง(2) สิงห์บุรี(2) ลพบุรี(2) ขอนแก่น(1) นครปฐม(3) ปทุมธานี(6) ราชบุรี(1) เชียงใหม่(2) สมุทรปราการ(25) อยู่ระหว่างสอบสวน(58)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย และเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร(2) มีรายละเอียดดังนี้- จากประเทศตุรกี 1 ราย- จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก87.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 1.89ล้านราย(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 63 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ72)
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,460 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 130 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 149 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 128,178 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 634 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,785 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 125,438 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,593 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 385 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 รายโดยกำลังรักษาอยู่ 1 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม#ไวรัสโคโรนา#วช#COVID19