รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19ณ วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 9,841 ราย(เพิ่มขึ้น 205ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 131 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศไม่เข้า State quarantine 7 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น
9 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวโดยการคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 58 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็นแรงงานต่างด้าวที่ 2,742 ราย)

เสียชีวิตรวม 67 ราย (วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม)

รักษาหายป่วยแล้ว 5,255 ราย (53.40%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 734 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4,519 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
131 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(37) เลย(4) อ่างทอง(4) ลพบุรี(1) บุรีรัมย์(1) ชลบุรี(11) นครปฐม(4) ปทุมธานี(1) ลำพูน(1) สุพรรณบุรี(1) สุราษฎร์(1) เชียงใหม่(4) สมุทรสงคราม(1) กรุงเทพมหานคร(29) กระบี่(1) สมุทรปราการ(22)
อยู่ระหว่างสอบสวน(8)
โดยขณะนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19
ตามจังหวัดที่มีการรักษาในไทยตั้งแต่
18 ธค.63-8 มค.64 มีจำนวน 57 จังหวัด

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพมหานคร(6) สมุทรปราการ (1) และชลบุรี(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอเมริกา 4 ราย
 • จากประเทศสาธารณรัฐเช็ก 1 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 1 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 88.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 1.9 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 63.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ71.9)
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,106 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 129 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 149 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 128,772 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 592 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,799 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 128,465 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,027 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 385 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 รายโดยกำลังรักษาอยู่ 1 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม