สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

09 เมษายน,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 25,298 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,858,346 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 24,983 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 50 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 78 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 22,404 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 187 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 333,190 ราย)
เสียชีวิตรวม 25,975 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 98 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,580,920 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 22,003 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 251,451 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 25,170 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,220) ปริมณฑล (3,598) จังหวัดอื่น ๆ (18,352)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 78 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศกัมพูชา 18 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 11 ราย
– จากประเทศออสเตรเลีย 8 ราย
– จากประเทศสิงคโปร์ 7 ราย
– จากประเทศนอร์เวย์ 4 ราย
– จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 4 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 3 ราย
– จากประเทศฝรั่งเศส 3 ราย
– จากประเทศเมียนมา 3 ราย
– จากประเทศฟิลิปปินส์ 3 ราย
– จากประเทศเกาหลีใต้ 2 ราย
– จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
– จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
– จากประเทศลักเซมเบิร์ก 1 ราย
– จากประเทศสเปน 1 ราย
– จากประเทศเอสวาตีนี 1 ราย
– จากประเทศมอริเซียส 1 ราย
– จากประเทศโรมาเนีย 1 ราย
– จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 497 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 433 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 87.02)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36,379 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,011,096 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,150 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.5 ล้านราย
คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 28 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 36 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 612,224 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 78 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,434 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,307,529 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,944 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 135,889 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,055 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 192,860 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 184,510 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 39,334 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 42,768 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม