สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 7 กันยายน 2565

07 กันยายน,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 7 กันยายน 2565

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,605 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 4,662,569 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,605 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 0 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 0 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 24,443 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 0 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 335,658 ราย)
เสียชีวิตรวม 32,464 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 20 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 4,615,643 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,618 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 14,462 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 1,605 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(0) ปริมณฑล (0) จังหวัดอื่น ๆ (0)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 0 ราย และเข้า Quarantine

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 611 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 588 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 96.33)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27,657 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,073,295 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 44.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,279 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 43.8 ล้านราย
คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 33 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 615,800 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 98 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,442 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,795,009 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,067 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 137,679 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,056 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 214,563 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 200,436 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,964 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 43,123 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม