สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565

07 เมษายน,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 26,081 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,807,908 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 25,675 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 79 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 81 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 22,226 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 246 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 332,762 ราย)
เสียชีวิตรวม 25,788 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 91 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,534,063 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 26,011 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 248,057 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 25,921 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,926) ปริมณฑล (3,207) จังหวัดอื่น ๆ (19,788)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 81 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศกัมพูชา 18 ราย
– จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 16 ราย
– จากประเทศออสเตรเลีย 12 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 11 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 7 ราย
– จากประเทศสิงคโปร์ 3 ราย
– จากประเทศอินเดีย 3 ราย
– จากประเทศเบลเยียม 2 ราย
– จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 2 ราย
– จากประเทศเกาหลีใต้ 2 ราย
– จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
– จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
– จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
– จากประเทศอิสราเอล 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 495 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 430 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.95)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31,118 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,010,537 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,033 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.4 ล้านราย
คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 28 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 36 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 612,079 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 90 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,434 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,280,591 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,105 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 135,834 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,055 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 188,985 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 180,641 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 49,124 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 42,712 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม