สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565

03 พฤษภาคม,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,721 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 4,281,536 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,638 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 11 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 51 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 24,239 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 21 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 335,180 ราย)
เสียชีวิตรวม 28,778 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 77 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 4,134,191 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,145 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 118,567 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 9,659 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,649) ปริมณฑล (832) จังหวัดอื่น ๆ (5,178)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 51 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศสิงคโปร์ 10 ราย
– จากประเทศออสเตรเลีย 7 ราย
– จากประเทศลาว 6 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5 ราย
– จากประเทศอินเดีย 4 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
– จากประเทศฝรั่งเศส 2 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
– จากประเทศสเยอรมนี 2 ราย
– จากประเทศญี่ปุ่น 2 ราย
– จากประเทศอิสราเอล 2 ราย
– จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศฟินแลนด์ 1 ราย
– จากประเทศบัลแกเรีย 1 ราย
– จากประเทศโอมาน 1 ราย
– จากประเทศเวียดนาม 1 ราย
– จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
– จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 513 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 468 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.17)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40,784 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,021,089 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,664 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.5 ล้านราย
คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 35 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 612,914 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 21 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,434 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,450,859 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,352 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 136,254 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,056 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 207,714 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 199,310 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,123 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 43,044 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม