สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565

02 เมษายน,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 28,029 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,684,755 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 27,501 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 79 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 36 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 21,879 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 413 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 331,507 ราย)
เสียชีวิตรวม 25,318 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 96 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,403,642 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 23,352 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 255,795 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 27,914 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,373) ปริมณฑล (3,695) จังหวัดอื่น ๆ (20,846)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 36 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศออสเตรเลีย 4 ราย
– จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
– จากประเทศเมียนมา 2 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 6 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 5 ราย
– จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
– จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศนิวซีแลนด์ 1 ราย
– จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย
– จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 8 ราย
– จากประเทศสวีเดน 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 490 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 424 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.63)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,459 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,007,989 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,260 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 36 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 611,674 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 202 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,431 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,219,395 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 17,476 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 135,682 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,054 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 179,563 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 171,234 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 72,556 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 42,526 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม