สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565

27 กันยายน,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 351 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 4,679,022 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 351 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 0 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 0 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 24,444 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 0 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 335,658 ราย)
เสียชีวิตรวม 32,736 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 10 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 4,639,886 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 801 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 6,400 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 351 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(0) ปริมณฑล (0) จังหวัดอื่น ๆ (0)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 0 ราย และเข้า Quarantine

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 620 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.05 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 600 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 96.82)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,785 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,082,030 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 44.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,546 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 44.0 ล้านราย
คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 32 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 621,686 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 359 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,455 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,833,008 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,186 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 137,849 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,056 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 215,799 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 200,436 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,432 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 43,146 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม