สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

27 เมษายน,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 27 เมษายน 2565

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,887 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 4,209,571 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 14,747 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 45 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 71 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 23,820 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 24 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 334,913 ราย)
เสียชีวิตรวม 28,144 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 125 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 4,018,460 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 18,919 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 162,967 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 14,771 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,292) ปริมณฑล (1,223) จังหวัดอื่น ๆ (10,256)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 71 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศกัมพูชา 17 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 10 ราย
– จากประเทศสิงคโปร์ 9 ราย
– จากประเทศออสเตรเลีย 8 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 4 ราย
– จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 3 ราย
– จากประเทศอินเดีย 3 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
– จากประเทศฝรั่งเศส 2 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
– จากประเทศเดนมาร์ก 2 ราย
– จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
– จากประเทศสวีเดน 1 ราย
– จากประเทศฟินแลนด์ 1 ราย
– จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศออสเตรีย 1 ราย
– จากประเทศนิวซีแลนด์ 1 ราย
– จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
– จากประเทศลาว 1 ราย
– จากประเทศลัตเวีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 510 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 464 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.84)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,541 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,019,008 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,569 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.5 ล้านราย
คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 36 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 612,785 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,434 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,436,912 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,361 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 136,230 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,056 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 206,042 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 197,646 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,431 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 43,029 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม