สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565

25 เมษายน,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,994 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 4,180,868 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 14,904 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 19 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 43 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 23,692 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 28 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 334,822 ราย)
เสียชีวิตรวม 27,899 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 124 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,978,469 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 23,524 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 174,500 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 14,932 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,967) ปริมณฑล (1,791) จังหวัดอื่น ๆ (10,174)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 43 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศกัมพูชา 8 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 8 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5 ราย
– จากประเทศออสเตรเลีย 4 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 4 ราย
– จากประเทศสิงคโปร์ 3 ราย
– จากประเทศฝรั่งเศส 3 ราย
– จากประเทศอินเดีย 2 ราย
– จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
– จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย
– จากประเทศเวียดนาม 1 ราย
– จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
– จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 509 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.23 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 462 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.71)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,969 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,018,335 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,276 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.5 ล้านราย
คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 36 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 612,749 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 26 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,434 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,431,073 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,006 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 136,216 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,056 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 205,975 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 197,583 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,813 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 43,013 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม