สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

24 พฤษภาคม,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,144 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 4,419,737 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 4,130 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 7 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 1 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 24,320 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 6 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 335,593 ราย)
เสียชีวิตรวม 29,811 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 36 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 4,342,047 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,235 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 47,879 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 4,136 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,816) ปริมณฑล (316) จังหวัดอื่น ๆ (2,004)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 528 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.19 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 498 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 94.38)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 53,287 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,029,121 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,106 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.6 ล้านราย
คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 33 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 613,227 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 12 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,434 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,492,864 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,544 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 136,262 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,056 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 209,744 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 200,436 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,179 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 43,076 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม