สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

24 เมษายน,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 17,784 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 4,165,874 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 17,631 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 40 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 78 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 23,649 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 35 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 334,794 ราย)
เสียชีวิตรวม 27,775 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 126 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,954,945 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 22,846 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 183,154 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 17,666 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,200) ปริมณฑล (2,363) จังหวัดอื่น ๆ (12,103)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 78 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 10 ราย
– จากประเทศฝรั่งเศส 9 ราย
– จากประเทศสิงคโปร์ 8 ราย
– จากประเทศออสเตรเลีย 6 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 6 ราย
– จากประเทศแคนาดา 4 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 4 ราย
– จากประเทศอินเดีย 4 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย
– จากประเทศอิสราเอล 3 ราย
– จากประเทศญี่ปุ่น 3 ราย
– จากประเทศเมียนมา 2 ราย
– จากประเทศสเปน 2 ราย
– จากประเทศไอซ์แลนด์ 2 ราย
– จากประเทศฟินแลนด์ 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
– จากประเทศตุรกี 1 ราย
– จากประเทศเวียดนาม 1 ราย
– จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศกรีซ 1 ราย
– จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย
– จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
– จากประเทศลาว 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 509 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.23 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 461 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.65)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,987 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,018,316 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,593 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.5 ล้านราย
คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 36 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 612,733 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 27 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,434 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,427,067 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,624 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 136,200 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,056 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 204,893 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 196,501 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,365 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 43,004 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม