สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

23 มิถุนายน,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,299 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 4,507,228 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,289 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 5 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 5 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 24,376 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 0 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 335,658 ราย)
เสียชีวิตรวม 30,543 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 18 ราย)รักษาหายป่วยแล้ว 4,455,035 ราย(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,783 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 21,650 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,289 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(0) ปริมณฑล (0) จังหวัดอื่น ๆ (0)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย และเข้า Quarantine

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 546 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 522 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 95.53)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 93,837 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,039,771 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,940 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่
42.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.5
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 26 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 32 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 613,521 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 8 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,434 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,547,051 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,425 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 136,262 รายมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,056 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 210,214 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 200,436 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 946 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 43,083 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม