สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 20 เมษายน 2565

20 เมษายน,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 20 เมษายน 2565

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 20,455 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 4,084,299 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 20,208 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 135 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 94 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 23,317 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 18 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 334,499 ราย)
เสียชีวิตรวม 27,263 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 128 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,865,293 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 25,933 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 191,743 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 20,226 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,332) ปริมณฑล (1,948) จังหวัดอื่น ๆ (14,946)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 94 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 11 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 9 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 8 ราย
– จากประเทศออสเตรเลีย 8 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 7 ราย
– จากประเทศเกาหลีใต้ 5 ราย
– จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 4 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 4 ราย
– จากประเทศจอร์เจีย 3 ราย
– จากประเทศสิงคโปร์ 3 ราย
– จากประเทศฝรั่งเศส 3 ราย
– จากประเทศอินเดีย 3 ราย
– จากประเทศญี่ปุ่น 3 ราย
– จากประเทศฟินแลนด์ 3 ราย
– จากประเทศกาตาร์ 2 ราย
– จากประเทศไอซ์แลนด์ 2 ราย
– จากประเทศโรมาเนีย 1 ราย
– จากประเทศโปรตุเกส 1 ราย
– จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
– จากประเทศออสเตรีย 1 ราย
– จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
– จากประเทศอิตาลี 1 ราย
– จากประเทศฮังการี 1 ราย
– จากประเทศคูเวต 1 ราย
– จากประเทศไต้หวัน 1 ราย
– จากประเทศคาซัคสถาน 1 ราย
– จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
– จากประเทศเวียดนาม 1 ราย
– จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศเมียนมา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 506 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.23 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 457 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.49)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33,193 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,016,159 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,067 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.5 ล้านราย
คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 36 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 612,658 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 36 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,434 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,402,234 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,069 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 136,090 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,055 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 201,460 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 193,073 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 13,500 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 42,975 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม