สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565

01 พฤษภาคม,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,535 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 4,262,484 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,413 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 14 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 55 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 24,130 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 53 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 335,146 ราย)
เสียชีวิตรวม 28,617 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 91 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 4,092,878 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 22,022 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 140,989 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 11,466 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,870) ปริมณฑล (1,253) จังหวัดอื่น ๆ (7,343)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 55 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศลาว 16 ราย
– จากประเทศสิงคโปร์ 10 ราย
– จากประเทศอินเดีย 5 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 4 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 3 ราย
– จากประเทศออสเตรเลีย 3 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
– จากประเทศเบลเยียม 2 ราย
– จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 2 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
– จากประเทศสเปน 1 ราย
– จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
– จากประเทศฟินแลนด์ 1 ราย
– จากประเทศแคนาดา 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
– จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
– จากประเทศอิตาลี 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 513 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 467 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.02)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,751 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,020,833 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,293 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 36 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 612,883 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 21 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,434 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,448,004 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,107 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 136,251 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,056 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 207,469 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 199,065 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,109 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 43,041 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม