สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

01 เมษายน,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 28,379 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,656,726 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 28,148 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 64 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 62 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 21,843 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 105 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 331,094 ราย)
เสียชีวิตรวม 25,222 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 92 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,380,290 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 23,843 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 251,214 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 28,253 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,350) ปริมณฑล (3,617) จังหวัดอื่น ๆ (21,286)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 62 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศกัมพูชา 30 ราย
– จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 3 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 3 ราย
– จากประเทศอิสราเอล 3 ราย
– จากประเทศสวีเดน 2 ราย
– จากประเทศสิงคโปร์ 2 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
– จากประเทศญี่ปุ่น 2 ราย
– จากประเทศเกาหลีใต้ 2 ราย
– จากประเทศฮังการี 1 ราย
– จากประเทศออสเตรีย 1 ราย
– จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
– จากประเทศออสเตรเลีย 1 ราย
– จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
– จากประเทศไอซ์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
– จากประเทศตุรกี 1 ราย
– จากประเทศเนปาล 1 ราย
– จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
– จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 488 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 423 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.66)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34,561 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,007,320 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,335 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.4 ล้านราย
คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 30 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 36 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 611,587 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 202 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,430 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,201,919 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 18,560 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 135,625 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,054 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 176,898 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 168,573 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 80,838 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 42,493 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม