สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

17 พฤษภาคม,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,893 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 4,382,977 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,860 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 4 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 3 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 24,306 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 26 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 335,517 ราย)
เสียชีวิตรวม 29,550 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 38 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 4,290,090 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,323 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 63,337 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 5,233 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(865) ปริมณฑล (396) จังหวัดอื่น ๆ (2,625)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
– จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
– จากประเทศเวียดนาม 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 523 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.20 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 493 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 94.27)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 64,933 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,026,899 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,530 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.5 ล้านราย
คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 34 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 613,144 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 12 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,434 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,479,809 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,697 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 136,262 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,056 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 209,434 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 200,436 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,550 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 43,067 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม