สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565

17 เมษายน,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 17,775 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 4,029,959 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 17,607 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 85 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 82 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 23,062 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 334,414 ราย)
เสียชีวิตรวม 26,882 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 128 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,788,523 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 24,545 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 214,554 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 17,608 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,168) ปริมณฑล (1,996) จังหวัดอื่น ๆ (12,444)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 82 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 35 ราย
– จากประเทศออสเตรเลีย 7 ราย
– จากประเทศอิสราเอล 6 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 5 ราย
– จากประเทศอินเดีย 5 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 4 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ราย
– จากประเทศสิงคโปร์ 2 ราย
– จากประเทศเมียนมา 2 ราย
– จากประเทศเบลเยียม 2 ราย
– จากประเทศเดนมาร์ก 2 ราย
– จากประเทศเกาหลีใต้ 2 ราย
– จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
– จากประเทศสเปน 1 ราย
– จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
– จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย
– จากประเทศอิหร่าน 1 ราย
– จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 504 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.23 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 455 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.22)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,890 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,015,441 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,150 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.5 ล้านราย
คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 25 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 36 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 612,545 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 38 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,434 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,372,697 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 0 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 136,044 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,055 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 199,868 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 191,494 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 18,474 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 42,934 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม