สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565

15 เมษายน,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 20,289 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,993,292 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 20,105 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 42 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 68 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 22,898 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 74 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 334,373 ราย)
เสียชีวิตรวม 26,629 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 119 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,741,758 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 24,969 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 224,905 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 20,179 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,110) ปริมณฑล (2,497) จังหวัดอื่น ๆ (14,572)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 68 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 13 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 9 ราย
– จากประเทศออสเตรเลีย 6 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 5 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 5 ราย
– จากประเทศสิงคโปร์ 4 ราย
– จากประเทศเมียนมา 3 ราย
– จากประเทศศรีลังกา 2 ราย
– จากประเทศเกาหลีใต้ 2 ราย
– จากประเทศญี่ปุ่น 2 ราย
– จากประเทศฝรั่งเศส 2 ราย
– จากประเทศสวีเดน 2 ราย
– จากประเทศฟิลิปปินส์ 2 ราย
– จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
– จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 2 ราย
– จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
– จากประเทศไต้หวัน 1 ราย
– จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย
– จากประเทศไอซ์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
– จากประเทศกาตาร์ 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 503 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.24 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 453 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.09)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,436 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,014,902 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 949 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.5 ล้านราย
คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 26 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 36 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 612,480 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 49 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,434 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,363,024 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,413 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 136,013 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,055 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 199,008 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 190,611 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 23,012 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 42,901 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม