สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

14 กันยายน,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,321 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 4,670,184 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,321 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 0 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 0 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 24,444 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 0 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 335,658 ราย)
เสียชีวิตรวม 32,578 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 14 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 4,627,285 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,251 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 10,321 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 1,321 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(0) ปริมณฑล (0) จังหวัดอื่น ๆ (0)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 0 ราย และเข้า Quarantine

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 614 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 593 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 96.60)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31,492 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,076,343 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 44.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,933 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 43.9 ล้านราย
คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 33 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 617,355 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 222 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,443 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,808,896 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1,942 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 137,735 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,056 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 215,064 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 200,436 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,301 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 43,132 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม