สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565

13 สิงหาคม,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,140 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 4,618,652 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 2,132 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 7 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 1 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 24,436 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 0 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 335,658 ราย)
เสียชีวิตรวม 31,798 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 35 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 4,565,063 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,898 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 21,791 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,132 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(0) ปริมณฑล (0) จังหวัดอื่น ๆ (0)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย และเข้า Quarantine

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 594 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 566 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 95.31)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 85,116 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,062,151 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 44.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,345 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 43.5 ล้านราย
คิดเป็นร้อยละ 98.5
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 28 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 32 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 614,297 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,434 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,728,168 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,943 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 137,179 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,056 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 212,214 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 200,436 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,192 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 43,096 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม