สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565

12 พฤษภาคม,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 8,019 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 4,353,237 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 7,909 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 66 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 3 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 24,295 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 41 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 335,441 ราย)
เสียชีวิตรวม 29,311 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 59 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 4,246,499 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 8,807 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 77,427 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 7,950 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,747) ปริมณฑล (572) จังหวัดอื่น ๆ (4,631)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
– จากประเทศเวียดนาม 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 519 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.21 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 474 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.31)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 87,487 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,025,764 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,275 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.5 ล้านราย
คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 34 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 613,082 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 19 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,434 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,467,061 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,321 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 136,262 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,056 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 208,969 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 200,436 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,758 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 43,060 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม