สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565

12 เมษายน,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 19,982 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,925,854 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 19,591 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 27 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 52 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 22,610 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 312 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 334,053 ราย)
เสียชีวิตรวม 26,289 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 101 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 3,662,166 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 28,057 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 237,399 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 19,903 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,339) ปริมณฑล (3,242) จังหวัดอื่น ๆ (13,322)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 52 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 21 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 6 ราย
– จากประเทศออสเตรเลีย 4 ราย
– จากประเทศสิงคโปร์ 4 ราย
– จากประเทศสวีเดน 3 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
– จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 2 ราย
– จากประเทศฝรั่งเศส 2 ราย
– จากประเทศเวียดนาม 1 ราย
– จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
– จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย
– จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
– จากประเทศฟินแลนด์ 1 ราย
– จากประเทศลาว 1 ราย
– จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 499 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.24 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 449 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.91)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,129 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,012,461 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.0 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 796 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.5 ล้านราย
คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 27 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 36 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 612,383 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 65 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,434 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,333,557 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,739 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 135,963 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,055 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 196,127 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 187,767 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 23,184 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 42,830 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม