สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

10 พฤษภาคม,2565 | Nattakit Charoon

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 6,230 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 4,337,568 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,198 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 16 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 4 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 24,289 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 12 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 335,349 ราย)
เสียชีวิตรวม 29,196 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 53 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 4,228,370 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 11,132 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 80,002 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 6,210 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,144) ปริมณฑล (514) จังหวัดอื่น ๆ (3,552)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย และเข้า Quarantine
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
– จากประเทศเมียนมา 1 ราย
– จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 517 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 6.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 1.21 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 472 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.26)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 50,718 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 1,024,752 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 43.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,921 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 42.5 ล้านราย
คิดเป็นร้อยละ 98.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 34 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 613,056 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 20 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 19,434 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,461,135 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,246 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 136,262 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,056 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 208,759 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 200,348 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,175 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 43,057 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม