ข้อแนะนำประชาชน

มิสซี (MIS-C) ภาวะแทรกซ้อนหลังหายจากโควิด-19 สำหรับเด็ก

27 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ภาวะมิสซี (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children : MIS-C)
กลุ่มอาการอักเสบในหลายระบบของร่างกายเด็กที่มักพบหลังติดเชี้อโควิด 4-6 สัปดาห์เกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อไวรัสที่มากเกิน ทำให้หลายระบบในร่างกายผิดปกติ
📍 พบได้ในเด็กทุกกลุ่มอายุ ประมาณ 0.02 เปอร์เซ็น ของผู้ป่วยเด็กที่เป็นโควิด
📍 อาการ มีไข้ มีอาการรุนแรงหลายระบบ เช่น อาจมีผื่น ตาแดง ปากแดง มือเท้าบวม อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว และอาจช็อก จากหัวใจอักเสบ ส่งผลให้เสียชีวิตได้
📍 การฉีดวัคซีนช่วยลดความเสี่ยงได้

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม