มาตรการ

ศบค. กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์โควิด-19 ใหม่ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565

25 เมษายน,2565 | Piroonruk Art-han

ศบค. กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์โควิด-19 ใหม่ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565
*พื้นที่เฝ้าระวัง จำนวน 65 จังหวัด (สีเหลือง)
กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่
มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ระนอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี

*พื้นที่นำร่อง ท่องเที่ยว 12 จังหวัด (สีฟ้า)
กรุงเทพมหานคร กระบี่ กาญจนบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง สงขลา
สรุปมาตรการตามระดับ

*พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว
ไม่จำกัดการเดินทาง
จัดกิจกรรมการรวมกลุ่มตามความเหมาะสม
ร้านอาหาร เปิดได้ตามปกติ บริโภคในร้านได้ (จำกัดเวลาการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านไม่เกิน 24.00 น.)
ศูนย์การค้าเปิดได้ตามปกติ
สถานเสริมความงาม ร้านนวด เปิดตามปกติ
อาคารสถานที่ของสถานศึกษา เปิดภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด
จัดการประชุม/จัดมหกรรมด้านกีฬา/จัดแสดงสินค้า/จัดงานอื่นๆ ได้ จัดตามความเหมาะสม
สนามกีฬา เปิดได้ตามเวลาปกติทุกประเภท ตามมาตรการที่กำหนด

*พื้นที่เฝ้าระวังสูง
ไม่จำกัดการเดินทาง
ห้ามจัดกิจกรรมมากกว่า 1,000 คน
ร้านอาหาร เปิดได้ตามปกติ บริโภคในร้านได้ (จำกัดเวลาการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านไม่เกิน 24.00 น.)
ศูนย์การค้าเปิดได้ตามปกติ ปิดส่วนเครื่องเกมส์ สวนสนุก
สถานเสริมความงาม ร้านนวด เปิดตามปกติ
อาคารสถานที่ของสถานศึกษา เปิดภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด ่
จัดการประชุม/จัดมหกรรมด้านกีฬา/จัดแสดงสินค้า/จัดงานอื่นๆ ได้ จัดตามความเหมาะสม
สนามกีฬา เปิดได้ตามเวลาปกติ จัดการแข่งขัน (กีฬาในร่ม ผู้ชมไม่เกิน 75% และกีฬากลางแจ้ง ผู้ชมตามความจุ)
โดยมาตรการดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม