ข่าวกิจกรรม

สุขสันต์วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

13 เมษายน,2565 | Piroonruk Art-han
13 เมษายน 2564
สุขสันต์วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19

ด้วยความปรารถนาดี
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม