ข้อแนะนำประชาชน

ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีแพ้วัคซีนโควิด-19

31 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีแพ้วัคซีนโควิด-19
📢 สํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดขั้นตอนขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีแพ้วัคซีนโควิด-19
📁 ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น *กรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด
📞 สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช.: 1330 หรือ Line Officail สปสช.

ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม