ข่าวกิจกรรม

สธ. จัดประชุมด้านสุขภาพนานาชาติครั้งแรกในไทยภายใต้ APEC Health Week

24 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

สธ. จัดประชุมด้านสุขภาพนานาชาติครั้งแรกในไทยภายใต้ APEC Health Week
🤝🏻 สธ. จัดประชุมด้านสุขภาพนานาชาติครั้งแรกในไทยภายใต้ APEC Health Week ครอบคลุมทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจและนวัตกรรม เพิ่มความพร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานด้านสุขภาพ (Health Working Group: HWG) SOM3/2022 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการจัดประชุม APEC Health Week ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขของเขตเศรษฐกิจเอเปค ภายใต้หัวข้อ “Open to Partnership. Connect with the World. Balance Health and the Economy” หรือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์กับภาคี เชื่อมโยงกันกับโลก สู่สมดุลระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจ
.
การประชุมคณะทำงานด้านสุขภาพ (Health Working Group: HWG) SOM 3/2022 ถือเป็นการประชุมด้านสุขภาพระดับนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทย หลังจากการระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีเป้าหมายคือการช่วยสร้างความตื่นตัวในระดับสากลทั่วภูมิภาคเอเปค เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสุขภาพหลังวิกฤตโควิด 19 และช่วยเพิ่มระดับความพร้อมในการรับมือความท้าทายใหม่ๆ ไปพร้อมกัน เปิดรับทุกโอกาสจากการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากสมาชิกเขตเศรษฐกิจทั่วทุกมุมโลก ทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างแต่ละเขตเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านสุขภาพ ซึ่งนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจในที่สุด
.
รายละเอียดของการประชุมมีความครอบคลุมทั้งเรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจ และนวัตกรรมที่จะพัฒนาระบบสุขภาพโลกในอนาคต รวมถึงเสริมสร้างการวางแผนทางด้านสุขภาพ โดยทุกคนที่เข้าร่วมประชุมมีความสำคัญในการมาร่วมกันวิเคราะห์และแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่มีความท้าทาย โดยเฉพาะด้านการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกของเอเปคสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ และเชื่อว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ที่ได้รับการแบ่งปันจากสมาชิกเขตเศรษฐกิจ เพลิดเพลินกับบรรยากาศของประเทศไทย และการประชุมมีประสิทธิผลและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

ที่มา กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม