ข้อแนะนำประชาชน

ผู้ประกันตนติดโควิด เลือกรักษาผ่านระบบ Telemedicine กับ 3 แอปฯ ได้แล้ววันนี้

19 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ผู้ประกันตนติดโควิด เลือกรักษาผ่านระบบ Telemedicine กับ 3 แอปฯ ได้แล้ววันนี้
– 📲 แอปฯ Good Doctor
– 📲 แอปฯ MorDee
– 📲 แอปฯ Clicknic
ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ สปสช. ได้ร่วมกับ บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการแอปฯ Good Doctor Technology และ ทรู เฮลท์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาแอปฯ MorDee (หมอดี) และบริษัท คลิกนิก เฮลท์ จำกัด ผู้ให้บริการแอปฯ Clicknic (คลิกนิก) ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ทั้งนี้ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งกลุ่มสีเขียวและกลุ่ม 608 ที่อาการไม่มาก เข้ารับบริการแล้วจำนวน 5,388 ราย (ข้อมูล ณ 17 ส.ค. 65) นับเป็นช่องทางการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ช่วยให้เข้าถึงบริการโดยสะดวก ช่วยลดการเดินทางและความแออัดในการเข้ารับบริการที่หน่วยบริการ

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม