ข้อแนะนำประชาชน

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์ได้แล้ว

19 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์ได้แล้ว
ที่เซ็นทรัลเวสต์เกต เวลา 10:00 – 18:00 น. ณ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางใหญ่ เริ่ม 20 ส.ค. 65 นี้
หมายเหตุ
– วันเสาร์งดให้บริการทำหนังสือเดินทางทูต/ราชการ และงดให้บริการเล่มด่วน
– วันเสาร์รับ Walk-in แล้วจองคิวออนไลน์ จำกัด 500 คิว/วัน
– เครื่อง Kiosk ให้บริการเฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปและเคยมีหนังสือเดินทางแล้ว โดยนำเล่มเดิมมาแสดงพร้อมบัตรประชาชน

ที่มา : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม