ข่าวกิจกรรม

ประมวลภาพการมอบรางวัลในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

10 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

🎊 🎉ประมวลภาพการมอบรางวัลในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565🎊 🎉

🟢 การมอบรางวัล Thailand Research Expo 2022 Award
🟢 การมอบรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
🟢 การมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

📌ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่: ประมวลภาพการมอบรางวัล

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม