ข่าวกิจกรรม

วช. 5G ใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม ให้บริการสังคม สู้ภัยโควิด-19

11 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han


Dowload เอกสาร

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม