ข้อแนะนำประชาชน

1 ก.ย. นี้ ร้านยาจ่ายยาให้ผู้ป่วยโควิดตามใบสั่งแพทย์ได้

24 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

1 ก.ย. นี้ ร้านยาจ่ายยาให้ผู้ป่วยโควิดตามใบสั่งแพทย์ได้

วันที่ 1 กันยายน นี้! ยาฟาวิพิราเวียร์ – โมลนูพิราเวียร์ มีเพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย
ร้านยาสามารถจ่ายยาให้กับผู้ป่วยโควิดได้ตามใบสั่งแพทย์ เพื่อการกระจายยาอย่างทั่วถึง

1 ก.ย. นี้ ร้านยาจ่ายยาผู้ป่วยโควิดได้ตามใบสั่งแพทย์
เพื่อการกระจายยาอย่างทั่วถึง

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

โพสต์โดย ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เมื่อ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2022


ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม