สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564

07 มีนาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันอาทิตย์ 7 มีนาคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 26,370 ราย
(เพิ่มขึ้น 65 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 20 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 3 ราย

 • ผู้เดินทางจากต่างประเทศและไม่เข้า Quarantine 2 ราย
  -เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 40 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่14,681 ราย)

เสียชีวิตรวม 85 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 25,744 ราย(97.63%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 58 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 541 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
20 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพฯ (2) ปทุมธานี(1) พระนครศรีอยุธยา(1) นครนายก(2) ตาก(5) สมุทรสาคร(9)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(1) ชลบุรี(1) และ อยู่ระหว่างประสานรพ.(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศสวีเดน 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 117 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.59 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 92 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ79.1)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 58,228 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 537,119 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 11 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,716 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 115 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 154 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,023 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 19 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,200 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 311,777 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 1,680 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 987 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 47 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 5 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม